Zeit Sendung Moderator
12:00 - 14:00 Uhr
 
TOMS COUNTRY CLUB

am Mikrofon: Country Tom

14:00 - 16:00 Uhr
 
Nicos Plattenkiste

am Mikrofon: NicovonneKueste

16:00 - 18:00 Uhr
 
Platten Chaos

am Mikrofon: BigSven

18:00 - 20:00 Uhr
 
Robertos Musikgarten

am Mikrofon: Roberto

20:00 - 00:00 Uhr
 
Sindys Bunte Musikpalette

am Mikrofon: Sindy